afbeelding Galerie bij de Boeken

Galerie bij de Boeken: Nu in de galerie

De Schoonheid van Water
Wie: Joop Overkleeft
Herkomst: Nederland
Wanneer: 9 januarie tot 19 februari 2017

JOOP OVERKLEEFT EN DE SCHOONHEID VAN WATER

Joop Overkleeft is gefascineerd door het water, door het spel wat golven veroorzaken en de daarmee gepaard gaande voortdurende beweging. Als kind - wonend in Den Haag - fietste hij dikwijls naar de Rotterdamse haven. Daar kon hij zich uren vermaken. Vol verwondering observeerde hij hoe schepen golfslagen veroorzaakten. Op die manier viel er veel met het water te beleven. Voor hem betekent de natuur een voortdurende ontdekkingstocht. Hij nam de beweging van golven in zich op. Hij ontdekte de schittering van het licht op de golven, het steeds zich herhalende lijnenspel, het ritme en de harmonie. De voortdurende verandering zorgt steeds weer voor nieuwe lijnen en vormen.

Facinatie voor water

De fascinatie voor het water is gebleven. Hij gaf er zijn baan voor op om als kunstenaar daar al zijn tijd aan te kunnen besteden. In zijn grafiek en schilderijen blijft het water de inspiratiebron. Met name zorgen de Gelderse rivieren voor het vertrekpunt van zijn werk. Daaraan ontleent hij zijn vormen. De oorspronkelijke voorbeelden worden in zijn werk vertaald in vlakken of in lijnen, waarbij het grafische karakter de boventoon blijft voeren. Zijn werk neigt van een realistische voorstelling naar een abstracte weergave. Opvallend blijft de suggestie van beweging. De lijnen en vormen lijken voorbij te rollen. De oorspronkelijke realiteit heeft hij gereduceerd tot lijnen of tot vlakken. Er is sprake van een geweldige minimalisering, hetgeen een zekere vervreemding in de hand werkt. Des te meer omdat uit de verandering van vormen en kleuren een nieuwe werkelijkheid ontstaan is. Een harmonieuze compositie zorgt voor rust en orde. Het kleurgebruik is ingetogen. De lijnen worden herhaald en er ontstaat een ritmisch spel. Juist het vrij kunnen interpreteren geeft hem de gewenste vrijheid. Ofschoon hij zijn banen vroeger met plezier vervulde, wil hij die niet meer ruilen met het vrij kunnen werken, het werken gebaseerd op intuïtie. Daarop baseert hij zijn keuzes. Juist omdat hij zich zo in zijn werk wil beperken, is de keuze van hoever je gaat erg bepalend. Wanneer is het stadium bereikt om op te houden en is de weergave van de kern bereikt.

Kernachtig

Het is niet verwonderlijk, dat hij zich aangetrokken voelt door de hedendaagse Japanse kunst. Tegenwoordig richt hij zich vooral op het maken van Japanse houtsneden. De moderne Japanse kunstenaars streven naar een minimalisering van de voorstelling. Zij willen komen tot kernachtige vormen, volledig ontdaan van elke vorm van detaillering, de grootste soberheid en ingetogenheid bereiken. Geen overbodigheid maar de sterke vorm staat voorop. Voor hen geldt zeer zeker de wet van het op tijd ophouden en wel te stoppen als er krachtige alles zeggende vorm bereikt is. Het is balanceren op de uiterste rand van soberheid zonder daarbij de spanning en de zeggingskracht te verliezen. In de galerie hangen werken, die gedrukt zijn op washi papier, een papiersoort uit Japan.

Galerie-bij-de-boeken: Joop Overkleeft
Joop Overkleeft - Animato II Japanse houtsnede op Washi paper 2016 30 x 48 cm 2016
Website onderhoud: Groep Webdesign BW-Oost